Genetic Analysis AS offentliggör utfall i optionsinlösen

OSLO, NORGE – 23 november, 2023 – Den 22 november 2023 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Genetic Analysis AS:s (“GA” eller “Bolaget”) noteringsemission av units under september/oktober 2021. Enligt förväntan har inga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjats. Bakgrunden bedöms vara att teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 under hela nyttjandeperioden överstigit gällande aktiekurs.

Under perioden 8 november 2023 – 22 november 2023 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i GA till en kurs av 10,70 NOK per aktie. Inga teckningsoptioner har utnyttjats och därmed är aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget oförändrat.

Please read the full press release in Swedish language: